Kaitlin Rees + Nhã Thuyên
Kaitlin Rees + Nhã Thuyên
$5.00 inc. tax
language without color || ngôn ngữ không màu
poetry chapbook by | thơ của Kaitlin Rees
translation by Nhã Thuyên dịch


In her poems, Kaitlin Rees often performs relationships with enough distance to observe and watch herself, observe and watch the world, while also watching poetry. Kaitlin questions the (im)mobility of language, putting herself in various encounters within different lands of languages, while moving vaguely between inner and outer spaces, here and there, motherland and foreign country, the world and the self, the abstract and the concrete, the attached and the detached, the depth and the surface, and so on. And still seeming to wonder at the (un)necessity of reaching depth: where can we find it? Or hasn't the surface depth itself?


Trong thơ, Kaitlin Rees thường trình diễn một mối quan hệ dường như có khoảng cách đủ xa với thơ ca để quan sát và nhìn ngắm mình, nhìn ngắm thế giới và nhìn ngắm chính thơ ca. Kaitlin suy tư về sự (bất) động của ngôn ngữ, đặt mình trong những va chạm với các vùng đất ngôn ngữ khác nhau khi di chuyển mơ hồ giữa không gian bên trong và bên ngoài, đây và đó, quê mẹ và quê người, thế giới và cái tôi, trừu tượng và cụ thể, gắn kết và tách biệt, bề mặt và bề sâu, v.v. Và rồi cô vẫn băn khoăn về sự (không) cần thiết của việc chạm đến độ sâu: Nơi nào ta có thể chạm đáy? Chẳng phải bề mặt cũng chính là chiều sâu đó chăng?

Nhã Thuyên 
Product code Zdzbgc4
Units in Stock: 1
Product condition: New
weight: 4oz
Add to Cart

Customer Reviews

No Reviews Posted Yet - be the first!

write review

Featured Products

Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i