Michael Brennan + Lưu Diệu Vân
  • Michael Brennan + Lưu Diệu Vân
  • Michael Brennan + Lưu Diệu Vân
  • Michael Brennan + Lưu Diệu Vân
Michael Brennan + Lưu Diệu Vân
$10.00 inc. tax
Confusion of our skins | Sự rối loạn của lớp da
Poetry by | Thơ của Michael Brennan
Translation by | Bản dịch của Lưu Diệu Vân
 
Fish Eyes 3 | Mắt Cá 3
English versions first published as Autoethnographic in 2012 by | Bản tiếng Anh xuất bản lần đầu với nhan đề Autoethnographic năm 2012 bởi Giramondo Press  
Translation first published by | Bản dịch xuất bản lần thứ nhất bởi AJAR press 
Cover & Book design || Thiết kế sách: Trần Thu Ngân
ISBN 978-1-5175-9703-0
Vietnamese and English languages
 
© 2015 Michael Brennan & Lưu Diệu Vân
Cover image © Nguyễn Hưng Trinh. Cuộc chiến bản ngã | The Ego’s battle, 120 cm x 120 cm. Oil on canvas, 2014.
Frontispiece image © Kay Orchison, 2012.
All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced without written permission. This bi-lingual edition is not for sale or distribution in Australia and limited to 100 copies.

__________________________________________________________________________________
 
Michael Brennan was born in Sydney in 1973 and currently lives in Tokyo. His books include The Imageless World (Salt, 2003), Unanimous Night (Salt, 2008) and Autoethnographic (Giramondo, 2012). His work has been translated and published in Japanese, Chinese, French, Spanish, and Italian, and appeared in various anthologies including The Penguin Anthology of Australian Poetry
 
Lưu Diu Vân, born December 1979, is a poet, literary translator, and co-editor of the bilingual literary Da Màu. She received her Master’s Degree from the University of Massachusetts in 2009. Her bilingual works and translations have been published and appeared in numerous print literary journals and online magazines. Her publications include a book of poetry 47 Minutes After 7 (Van Nghe Publisher, 2010), a co-authored flash fiction The Transparent Greenness of Grass (Tre Publishing House, 2012), and Poems of Lưu Diu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên (Vagabond Press, 2013). 
 
__________________________________________________________________________________
 
Michael Brennan sinh tại Sydney năm 1973và hiện đang sống tại Tokyo. Tác phẩm đã xuất bản gồm có The Imageless World (nxb Salt, 2003), Unanimous Night (nxb Salt, 2008), và Autoethnographic (nxb Giramondo, 2012). Sáng tác của anh đã được dịch và xuất bản qua nhiều ngôn ngữ như Nhật, Hoa, Pháp, Tây Ban Nha, và Ý, và đã xuất hiện trong nhiều tuyển tập trong đó có The Penguin Anthology of Australian Poetry.    
 
 
Lưu Diu Vân, sinh tháng Mười Hai, năm 1979, là nhà thơ, dịch giả, và biên tập viên tạp chí văn chương Da Màu. Cô nhận bằng thạc sĩ từ đại học Massachusetts vào năm 2009. Các sáng tác song ngữ và dịch phẩm của cô đã được xuất bản và đăng tải trong nhiều tạp chí văn chương. Tác phẩm đã xuất bản: 7 Gi 47 Phút, thơ, (nxb Văn Nghệ, 2010), Màu C Xanh Trong Sut, truyện chớp, đồng tác giả, (nxb Trẻ, 2010), và tập thơ Anh ngữPoems of Lưu Diu Vân, Lưu Mêlan, Nhã Thuyên, đồng tác giả, (nxb Vagabond Press, 2013).
 
__________________________________________________________________________________
  
 
From the translator…| T dch gi
 
 On every expedition, language lugs around the embosses of its creator’s attempts at interrogating his dreams, negotiating with his refusal to conform his skin to the confusions of this discombobulated world, and making peace with himself, all through his verbal time-travel machine powered by creative phraseology. This heavily engraved “guy Brennan,” a lover of paramnesia, communicates in a universally-interlocked dialect that can grip everyone, from biblical figures to mythological creatures, to apes & eels, to hopeless dreamers, biochemist & clowns, to drug enthusiasts & conned intellectuals. He travels with ease and frequently between past, present and future, speaking the very same dialect with his phantasmagorias, congregating beliefs, questioning philosophies, while collecting precious seconds along the way. Sometimes, he takes his translators along - one of which happens to be seriously stricken with wanderlust - on impromptu sensory voyages. As she travels his paths, through man-built stairways leading up to the sky, wooden door frames extending beyond the coastline, through roughly-cut pages containing youth, she realizes he most definitely needs no interpretations. Though often unsure where she’ll end up, she is enchanted by his exploring destinations and unexpected break stops, ready and eager to shift through the perplexities with him. And with confusions on her skin for courage, she boldly charts her multi-linguistic course towards becoming more human.  
 
---------------------------------
 
Trong mỗi hành trình, ngôn ngữ quẫy nặng hành trang là những vết hằn từ nỗ lực của người sáng tạo lúc tra vấn những chiêm bao, thương lượng với sự khước từ thích ứng lớp da của tác giả với những hỗn mang của thế giới này, và hòa giải với chính mình, tất cả qua bộ máy ngôn ngữ du hành thời gian, được khởi động bằng ngôn từ đầy sáng tạo. "Anh chàng Brennan," kẻ được khắc họa đặm nét, kẻ yêu mê chứng ký ức ảo giác, giao tiếp bằng một thứ thổ ngữ phổ quát đan chéo cuốn hút sự chú ý của mọi người, từ những nhân vật kinh thánh qua những sinh vật huyền thoại, đến loài khỉ và bầy lươn, nhà sinh hóa học, lũ hề và bọn mộng mơ vô vọng và đám trí thức bị đánh lừa. Anh chàng du hành thảnh thơi và thường xuyên giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, nói cùng thổ ngữ với những hình hài ảo mị, tập họp những niềm tin, tra vấn triết lý, trong lúc gom góp những thoáng giây quý báu suốt lộ trình. Đôi khi, anh chàng dắt đám thông dịch đi chung, và một trong những kẻ diễn dịch ấy lại là người mắc phải bệnh viễn du trầm trọng, thích thú những rong ruổi lạ kỳ. Những lúc lang thang trên lộ trình của anh chàng, qua những bậc thang nhân tạo dẫn lên tận bầu trời, đến những khung cửa gỗ vươn xa tới miền duyên hải, qua những trang giấy cắt sần sùi đang chứa chấp tuổi trẻ, cô nhận ra rằng anh chàng tuyệt nhiên không cần bất cứ sự diễn dịch nào. Cho dù thường không biết chắc sẽ đến nơi nào, cô vẫn hân hoan đón chờ những nơi chốn đầy mạo hiểm cùng những điểm dừng chân bất ngờ của anh chàng, sẵn sàng và nồng nhiệt luồn lách qua những nỗi băn khoăn cùng anh. Và với những hỗn loạn trên làn da cô để tiếp thêm nghị lực, cô gan dạ phác họa lộ trình đa ngôn ngữ của mình về phía đặm sắc màu nhân loại.
 
Lưu Diu Vân
 ________________________
 
 Read Michael Brennan on AJAR | Đc Michael Brennan trên AJAR
 
Product code YFd91Ru
Units in Stock: 0
Product condition: New
weight: 8oz
Add to Cart

Customer Reviews

No Reviews Posted Yet - be the first!

write review

Featured Products

Product Added to your Cart
x

-------- OR --------

Create a free online store
Powered by freewebstore.com
Get your free online store today - Be your own boss!
freewebstore
Got a great business idea?
Get a free online store just like this one!
What do I get?
Hosted online store
Unlimited products
Domain & SSL
checkout
24/7 support
And more...
Why freewebstore?
10+ years
650k stores created
No card required
Easy to create
What's the catch?
No catch
0% commission
Free forever!
Feature upgrades available
Get Started
i